Børne/ungdomshold

Formål

På børne- og ungeholdet i Faaborg Havkajak Klub skaber vi sikre og trygge rammer for, at børn og unge på tværs af alder oplever glæden ved at være på vandet, og glæden ved at lege og lære sammen i et konkurrence-frit miljø. Børn og unge lærer af hinanden og af de mange uddannede unge og voksne kajak- instruktører, som altid er med på vandet.
Her er plads til alle børn og unge, som ønsker et sådan fællesskab. 


Udstyr

Klubben stiller udstyr til rådighed:
Kajak, pagaj, svømmevest, spraydæk, floats og pumpe

Medbring selv:
Tøj (efter vejr og vandtemperatur)
 3-lags-princippet:

 1. langt undertøj
 2. våddragt og
 3. vindtæt jakke

så længe vandet er for koldt at svømme i 
(ingen bomuld, dun eller fleece)
Badesko/neoprensko eller lignende
Kasket, solbriller og solcreme efter behov

Forventninger til barnet

Vi forventer, at barnet: 

 • Kan svømme 200 meter i svømmehal uden hjælpemidler.
 • Er fysisk stor nok til at passe kajakken.
 • Lytter og følger instruktioner fra alle instruktører - unge som voksne.
 • Selvstændigt finder og ifører sig udstyr
  (evt. med hjælp/guidning fra forældre/kajak-kammerater).
 • Skriver sig på rokortet i MeberLink.
 • Selvstændigt finder og indstiller en passende kajak. (evt. med hjælp/guidning fra forældre/kajak-kammerater).
 • Hjælper kajak-kammerater med at blive klar og at bære kajakkerne frem og tilbage to og to.
 • Selvstændigt sætte kajak og udstyr på plads efter brug (evt. med hjælp/guidning fra forældre/kajak-kammerater).

Ovenstående er en forudsætning for 
at komme med på vandet.

Forventninger til forældre

Vi forventer, at forældrene sørger for:

 • At barnet møder og er klar til tiden
 • At barnet har det fornødne tøj (klubben har våddragter til låns de første gange. Herefter skal egen anskaffes)
 • At barnet lever op til forventningerne beskrevet her
 • At melde barnet ind i klubben efter 1-2 prøvegange (indmeldelse via hjemmesiden)
 • At blive tilmeldt og holde sig opdateret på MemberLink app angående: Deltagelse i og afbud til sejlads, tilmelding til fællesspisning, forventet hjemkomsttidspunkt, evt. aflysninger m.m. (henvendelse til instruktører)
 • At bidrage med mad til fællesspisningen, hvis barnet ønsker at deltage i denne (se afsnit om fællesspisning)
 • At fremmødte forældre hjælper alle børn, der har brug for hjælp før og efter tur på vandet samt med klargøring af mad, borddækning m.m. på land

Mødetid og -sted

Vi mødes på Det blå støttepunkt / havnebadet tirsdag fra kl. 16.30 til omklædning og klargøring. Alle skal være klar til at gå på vandet (lang tur)kl. 17.15. (kort tur) kl. 17.30

Hjemkomsttidspunkt varierer afhængig af vind og vejr, så tjek Messenger-gruppen for, hvornår børnene skal hentes.

Vi er på vandet fra 1. maj eller derefter, når vandet er 10 grader. Vandsæsonen slutter, når vandet igen bliver under 10 grader. 

I vintersæsonen mødes vi i klubbens lokale tirsdag kl. 17-19 til hygge, spil, film, udflugter og fællesspisning, hvis man har lyst til det.

Pris

Pris for deltagelse er kr. 600,- om året, som dækker undervisning, lån af udstyr samt adgang til klubbens faciliteter. Opkrævningen kommer på den mail, I oplyste ved indmeldelsen.

Fællesspisning

Hver tirsdag spiser vi sammen, når vi har været på vandet/når vi mødes til vinter-spille-aftner. Dette er en forældredrevet fællesspisning og er naturligvis valgfri. 

Hvis barnet ønsker at deltage i spisningen kræver det:

 • Tilmelding i MemberLink app senest søndag kl. 12
 • 20 kr/person betales ved tilmelding via MobilePay til ugens madansvarlige refunderes ikke ved afbud
 • Deltagelse i fællesspisningen forudsætter, at alle deltagere byder ind med madlavning min. 2-3 gange i løbet af sæsonen, så dagene bliver ligeligt fordelt mellem deltagerne (se listen i klubben)
 • At alle hjælper med at sætte i opvaskeren og rydde lokalet op efter spisning