Medlemsskab og priser

Priser

Senior: kr. 1.400,- pr. år.
(18 år og derover.)
 
Studerende: kr. 1.050,- pr.år
(18 år og derover. Kopi af studiekort sendes til kassereren)
  
Junior: kr. 600,- pr. år.
(10 - 18 år)
 
Adgangsarmbånd: kr. 100,-
(Armbåndet er personligt og må ikke deles med andre.)

Kontingenter opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen, der afholdes sidst i februar.

Indmeldelse

Når du er en del af klubben, vil du ud over at nyde det Sydfynske Øhav sammen med andre kajakroere, få mulighed for at:

 • få råd og vejledning ved kajaksejlads
 • deltage på ture
 • besøge andre rofarvande med klubben
 • deltage og blive frigivet ved forskellige kurser
 • nyde naturen på vandet sammen med hele familien – vi har flere børnekajakker og lærer børn op fra omkring 10 års alderen.

Førstegangsroere over 18 år kan komme og prøve den første torsdag i hver måned kl. 17.00. Man må ro med de kommende torsdage i samme måned inden man melder sig ind i klubben. Tilmelding i aktivitetskalenderen nødvendig.

Unge hold er tirsdage kl. 16.30.

Kontakt gerne en af vores instruktører inden, så du er sikker på der er plads på holdet.

For at blive frigivet medlem af klubben skal du først deltage i et frigivelseskursus, hvor du bl.a. lærer de grundlæggende roteknikker samt at redde dig selv eller andre, hvis de vipper rundt.

Er du erfaren havkajakroer og har et frigivelsesbevis fra en anden klub eller et kursus, kan du møde op på vores klubaftener og få en snak med os og muligvis en tur på vandet.

Når du har været på vandet med os nogle gange er det på tide at du melder dig ind i klubben.

Faaborg Havkajakklub oplyser endvidere:

 • At sejlads foregår på eget ansvar og at forening/bestyrelse ikke kan drages til ansvar.
  Klubben anbefaler, at der er tegnet fritidsulykkesforsikring.
 • At man som medlem for at blive ”frigivet roer”, skal have bestået IPP 2 eller DGI Havkajak 1
 • At klubbens sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.
 • At evt. billeder taget under sejlads må anvendes på klubbens hjemmeside eller lignende.
 • At oplyst mailadresse også anvendes til faktura fremsendelse.
 • At evt. udmeldelse foretages via hjemmesiden under brugerinfo. Kontingent tilbagebetales ikke.
 • At oplyste medlemsoplysninger anvendes internt i klubben, og således er offentlige for medlemmer.
 • At relevant info vil være tilgængeligt på hjemmesiden og via FB.
 • At man indfører sine roture i rokort inden sejlads påbegyndes, enten via memberlink-appen eller PC i klubben.
 • At armbånd til DBS er til personligt brug for adgang til DBS, andet brug anses som misbrug.
 • At evt. relevante helbredsoplysninger bedes oplyses til instruktør eller turleder inden roturen påbegyndes.
 • At opbevaring af egen kajak i DBS er på eget ansvar og risiko – vi anbefaler dig at få tegnet forsikring.