Opbevaring af private kajakker

Der er begrænset plads til opbevaring af private kajakker, så pladserne i buret vil blive fordelt efter hvor aktiv roer man er. Buret skal ikke fyldes med ”døde” kajakker, men derimod huse aktive medlemmers kajakker.
 
Der indføres derfor et pointsystem til optjening af valgrækkefølge af de tilgængelige pladser.
1 kilometer registreret i rokort = 1 point. Sæson 2024 (1/1 - 31/12) bliver første optjeningsperiode, således at ved standerhejsningen i 2025 vil buret blive tømt for private kajakker og den med flest point får lov at vælge sin plads først, herefter den med næstflest point og så videre. Pladser markeres med medlemmets navn og tilhører medlemmet indtil næste standerhejsning.
 

Man må i mellemtiden gerne indbyrdes aftale at bytte pladser med hinanden, blot den bådansvarlige orienteres om bytningen.