Kørsel med klubbens kajaktrailere

- retningslinier for lån og brug af klubbens kajaktrailere 

Faaborg Havkajakklub råder over to kajaktrailere, som er tilgængelige for medlemmer til brug i forbindelse med klubture og andre arrangementer. 

Trailer 1 til 16 kajakker 
Registreringsnummer: FJ 5427 
Mærke: Brenderup 
Stelnummer: YU100A058NP714577 
Tilladt totalvægt: 1000 kg 
Egenvægt: 350 kg 
Traileren er udstyret med påløbsbremse, så selv mindre biler kan trække den. 
Placering: På græsset bag DBS 

Trailer 2 til 16 kajakker 
Registreringsnummer: DF 9701 
Mærke: Brenderup 
Stelnummer: UH70757BL11340564 
Tilladt totalvægt: 750 kg 
Egenvægt: 350 kg 
Traileren er udstyret med påløbsbremse, så selv mindre biler kan trække den. 
Placering: indendørs i den tidligere busgarage.  

 • Kopi af registreringsattester og nøgler til trailerlåsene opbevares i den sorte kassette lige inden for døren i materialerummet. 
 • Trailerne skal henstilles med lås på og være låst, mens man er på tur, og når den er parkeret ved DBS. 
 • Når traileren stilles ved DBS, skal håndbremsen IKKE være trukket! 
 • Faaborg Havkajakklub forpligter sig til, at trailerne gennemgår et serviceeftersyn én gang årligt i april måned inden standerhejsning. 

 

Reservering af trailere 

 • Trailer 1 reserveres via Memberlink-appen eller nederst på denne side.
 • Trailer 2 reserveres ved henvendelse til formand@faaborghavkajakklub.dk.
 • Husk også, at indberette skader/fejl i Memberlink-appen, hvis du finder fejl/mangler på trailerne. 

 

Må jeg køre med klubbens trailere? 

 • Hvis du, udover dit almindelige kørekort, også har erhvervet trailerkørekort,  
  må du køre med klubbens trailere.  

Trailer 1 (FJ 5427, placeret på græsset ved DBS): 

 

Trailer 2 (DF 9701, placeret i busgaragen): 

 

Forsikringer 

Forsikringen dækker følgende: 

 • Der er tegnet en transportforsikring der gælder for begge trailere. Forsikringen dækker de kajakker der transporteres. Kajakkerne er dækket op til en samlet værdi af 200.000 kr. 
 • Transportforsikringen dækker de transporterede kajakker ved uheld.  
 • Trailerne er uden kaskoforsikring, men selvforsikrede, dvs. at Faaborg Havkajakklub dækker skader på trailerne i tilfælde af uheld. 

 

Forsikringerne dækker ikke: 

 • Kajakker der tabes eller skades ved manglende eller forkert surring dækkes ikke. 
 • Trailerens forsikringer dækker heller ikke, når man som chauffør forvolder skade med traileren. Bakker man f.eks. ind i en anden bil med kajaktraileren, så er det bilens ansvarsforsikring der dækker skaden. Det er vigtigt, at du sikrer, at bilens træk er forsikret. 

 

Chaufførens ansvar 

 • En kopi af trailerens registreringsattest SKAL medbringes ved kørsel herhjemme. Når man kører med trailer, skal man også medbringe registreringsattesten på den bil, der trækker traileren. 
 • Husk, at på landevej og motorvej er maksimal tilladt hastighed 80 km/t.  
 • Eventuelle bøder betales af chaufføren. 
 • Det er chaufførens ansvar, at alle kajakker er fastspændt ordentlig på traileren, og at traileren er fastspændt ordentlig på det trækkende køretøj.  
 • Traileren skal afleveres rengjort og i samme stand, som da den blev udlånt. 

 

Tjekliste forud for kørsel med trailer 

 • Tjek, at traileren sidder ordentlig fast på trækkrogen ved at køre næsehjulet ned så bilen løfter sig. 
 • Tjek, at støttehjulet er h eltoppe og spændt forsvarligt fast, inden du kører med traileren. 
 • Tjek altid, om kajakkerne er fastgjort forsvarligt, så de ikke rykker sig under transporten. 
 • Spænd aldrig en kajak så fast, at karmkanter, bund eller ror/køl skades. 
 • Tjek lys og bremser på traileren inden du kører. 
 • Tjek altid, at ledningen til bremser og lys sidder forsvarligt og ikke kan nå vejen, når du kører. 
 • Tjek at sikkerhedswiren er fastgjort til et øje på bilen. 

 

Alle tvivlsspørgsmål vedr. brugen af traileren afgøres af bestyrelsen. 

– mail til bestyrelsen@faaborghavkajakklub.dk